Pozvánka - ČESKÉ ČERNÉ RAKU

Pozvánka - ČESKÉ ČERNÉ RAKU

ČESKÉ ČERNÉ RAKU
Můžete být svědky této události :
Tým keramiků uskuteční sérii výpalů keramických misek, technologií dle starých tradičních Japonských mistrů. Výpal bude veden v kopiích historických pecí, s použitím rychlo ohřevu dřevěným uhlím s vháněným vzduchem při teplotách kolem 1250°C.
Materiálem pro nově formulované glazury Černého Raku jsou mleté čediče, všechny původem z místních zdrojů – z nalezišť Čech a Moravy.
Kdy:
Sobota 9.4.2016 10:00–20:00
Neděle 10.4.2016 8:00–18:00
Kde:
Zahradnictví Zastávka – nádvoří
ulice Pod Ploty
Zastávka u Brna
Mapy.cz